ჩამდინარე წყლების ტრანსპორტირება და წყალდიდობის კონტროლი

MP204 electronic motor protector – asynchronous motor (GE)

The MP 204 is an electronic motor protector, designed for the protection of an asynchronous motor or a pump.

Grundfos Remote Management – monitoring pump installations (GE)

Grundfos Remote Management is a secure, internet-based system for monitoring and managing pump installations in commercial buildings, water supply networks, wastewater plants, etc.

Grundfos GO mobile control and monitoring of entire systems (GE)

Grundfos GO is the mobile tool box for professional users on the go.

SEG დამაქუცმაცებელი ტუმბოები – ჩამდინარე წყლების გადატუმბვა ნარჩენებით

Grundfos SEG ტუმბოები მჭრელი მექანიზმით განკუთვნილია,ცალკეული სახლებიდან ან მცირე შენობებიდან გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლის გადასატუმბად.

SMD, SMG, SFG მიქსერები და გამანაწილებლები – ჰომოგენიზაცია – შეჩერება

The drive unit is equipped with IE3 motor components, and combined with the large variety of gear steps, this enables Grundfos to provide a suitable mixer or flowmaker within the overall range. Additionally, a variable speed drive can be added for even better performance adaption.

SL 0.9-11 კვტ წყალქვეშა წყლების ტუმბო

The SL range has been developed to optimise performance in your system, minimising known risk factors and reducing maintenance requirements. Remarkably durable, the SL range offers long lasting, service-friendly submersible wastewater pumping.

SE and SL 9-30 kW wastewater pumps – heavy duty (GE)

The SE and SL ranges of wastewater pumps provide the highest total efficiency on the market.

Dedicated Controls pump controller – ჩამდინარე წყლების სატუმბი სადგურები

Grundfos Dedicated Controls system are delivered either as complete control cabinets or as control components for local panel assembly.

CUE series of frequency converters – speed control of pumps (GE)

The CUE series are frequency converters for the speed control of a wide range of Grundfos pumps.

  • 1
  • 2