წმენდა-რეცხვა

TP, TPE inline circulator pump – air-conditioning and heating (GE)

Grundfos TP and TPE vertical in-line volute pumps are used in a variety of applications.

MP204 electronic motor protector – asynchronous motor (GE)

The MP 204 is an electronic motor protector, designed for the protection of an asynchronous motor or a pump.

CM, CME close-coupled horizontal multistage pump (GE)

The horizontal multistage pump CM (=Centrifugal Modular) has been created with compactness and modularity as two of its central features, making numerous configurations possible.

NK, NKG, NKE, NKGE ცალმხრივი შეწოვის ტუმბოები დაგრძელებული ქუროთი

Grundfos NK/NKG ტუმბოები გამოიყენება: წყალმომარაგებაში, მრეწველობაში წნევის გასაზრდელად, სამრეწველო სითხის გადასატუმბად, HVAC (გათბობა, ვენტილაცია და კონდიცირება), ირიგაცია და გადამამუშავებელ ინდუსტრიებში.

MTR/SPK/MTH/MTA multistage centrifugal pump – cooling lubricants (GE)

MTR, SPK, MTH, MTA pumps are vertical multistage centrifugal pumps designed for pumping of cooling lubricants for machine tools, condensate transfer and similar applications.

DMX mechanical diaphragm dosing pump (GE)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide.

DMH hydraulic piston diaphragm dosing pump (GE)

DMH hydraulically actuated piston diaphragm dosing pumps from 0.15 l/h up to 2 x 1500 l/h, with a pressure range from 200 to 4 bar

Digital dosing, DDI diaphragm dosing pump (GE)

Grundfos offers a wide range of dosing pumps representing state-of-the-art technology.

CUE series of frequency converters – speed control of pumps (GE)

The CUE series are frequency converters for the speed control of a wide range of Grundfos pumps.

  • 1
  • 2