კვების მრეწველობა

TP, TPE inline circulator pump – air-conditioning and heating (GE)

Grundfos TP and TPE vertical in-line volute pumps are used in a variety of applications.

NK, NKG, NKE, NKGE ცალმხრივი შეწოვის ტუმბოები დაგრძელებული ქუროთი

Grundfos NK/NKG ტუმბოები გამოიყენება: წყალმომარაგებაში, მრეწველობაში წნევის გასაზრდელად, სამრეწველო სითხის გადასატუმბად, HVAC (გათბობა, ვენტილაცია და კონდიცირება), ირიგაცია და გადამამუშავებელ ინდუსტრიებში.

DMX mechanical diaphragm dosing pump (GE)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide.

DMH hydraulic piston diaphragm dosing pump (GE)

DMH hydraulically actuated piston diaphragm dosing pumps from 0.15 l/h up to 2 x 1500 l/h, with a pressure range from 200 to 4 bar

Digital dosing, DDI diaphragm dosing pump (GE)

Grundfos offers a wide range of dosing pumps representing state-of-the-art technology.

DID, Digital compact water treatment measuring system (GE)

The DID system with bypass flow cell is intended for monitoring and control of disinfectants, pH, ORP, conductivity and temperature.

CR ვერტიკალური მრავალსაფეხურიანი centrifugal inline pumps

The Grundfos CR vertical, multistage, centrifugal in-line pump family works for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including those for high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.

SMART Digital, DDA, DDC, DDE ინტელექტუალური ტუმბო დოზატორები

SMART Digital სისტემით აღჭურვილი ტუმბო დოზატორები Grundfos-ის მიერ 2010 წლიდან იწარმოება და ცნობილია მონიტორინგის თანამედროვე სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს, როგორც დოზირების უსაფრთხო და ეკონომიურ პროცესს, ასევე გამოარჩევს მას აღნიშნულ დარგში საუკეთესო სიზუსტით.

ოქსიპერმი პრო OCD-162 ქლორის დიოქსიდის სისტემა

ქლორის დიოქსიდის მწარმოებელი სისტემა ოქსიპერმი პრო OCD-162, არის საუკეთესო იარაღი სასმელ წყალში ლეგიონელასა და სხვა მიკრობების წინააღმდეგ საბრძოლველად.

  • 1
  • 2